English
English

אפיון פרויקטיי פיתוח תוכנה

אנו מסייעים ללקוחותינו לאפיין את המוצר המתאים ביותר לצרכים, לוח הזמנים והתקציב שלהם

אפיון לפרויקט פיתוח תוכנה הוא שלב הכרחי וחשוב ביותר להצלחת הפרויקט. אפיון פרויקט הוא מסגרת מתודולוגית להביא את דרישות וצרכי הלקוח לידי מימוש על ידי צוות פיתוח הפרויקט.

אפיון איכותי צריך לקחת בחשבון לא רק נתונים הקשורים לפיתוח תוכנה, אלא גם נתונים הקשורים לרעיון העסקי עבורו מיועד הפרויקט. מאפיין טוב הוא מאפיין שרואה בעיניו את כל צרכי הלקוח, ולא רק את צרכי פיתוח התוכנה, ובונה עבורו את התוכנה המתאימה ביותר לצרכיו תחת מגבלות זמן ותקציב.

באופן כללי, כאשר מאפיינים פרויקט קטן, מנסים באפיון לרדת לכל הפרטים הקטנים, על מנת שתהליך הפיתוח יהיה ידוע וברור מראש לצוות הפיתוח, וכך ניתן לסכם מחיר קבוע לכל הפרויקט. עם זאת, בפרויקטים בינוניים וגדולים, מטרת האפיון לתת מסגרת מתודולוגית לצוות של הפרויקט (הלקוח, מנהל הפרויקט וצוות הפיתוח), והפרטים הקטנים וכן השינויים הנדרשים מהלקוח בעת פיתוח הפרויקט, נסגרים במקביל לתהליך הפיתוח.

מורכבותו ועומקו של האפיון תלויים בגוד הפרויקט, במורכבותו ובחשיבותו ללקוח. השלבים השונים המתוארים להלן, מבוצעים בהתאם לכך.

 

מחקר

שלב ראשוני זה מטרתו לזהות את המרחב עבורו מיועד הפרויקט: התחום הרלוונטי, קהל היעד, מה מציעים מתחרים, מהם צרכיו של הלקוח ועוד.

בניית מסמך דרישות (MRD – Market Requirements Document)

תהליך בניית מסמך ה-MRD הוא תהליך שנעשה באופן צמוד עם הלקוח, והוא לב ליבו של הפיכת צרכי הלקוח מרעיון כללי לפרויקט פיתוח מוגדר ומעשי.

המסמך מכיל תיאור מילולי של הפרויקט, ועימו תרשימים סכמתיים (Wireframes) וכן סכמות (Mockups) של המסכים והמבנים השונים (ניווט, לוגאין וכד’). מסמך זה כולל את ההגדרות השונות בהן עושים שימוש, מבוא כללי, ותיאור של כל תהליך ותהליך, לרבות תרשימי המסך שלו והפיצ’רים שיכללו בו.

עיצוב חוויית המשתמש וממשק המשתמש – UI/UX

נהוג לחלק את העיצוב לשני שלבים. שלב UX (חווית משתמש – User Experience), הכולל את התפיסה העיצובית הכללית שתלווה את המשתמש בעת השימוש במוצר שפותח, ולאחר מכן שלב UI (ממשק משתמש – User Interface), כלומר את המסכים השונים במוצר, בהתאם ל-UX ולאפיון שבמסמך ה-MRD.

בניית מסמך טכני (TRD – Technical Requirements Document)

מסמך זה מגדיר את כל הפרטים הטכניים להם זקוק צוות הפיתוח. מסמך זה נכתב על ידי מנהל הפרויקט ו/או מנהל צוות הפיתוח.

צוות טיטניום תוכנה תכנן, ניהל וביצע מאות פרויקטי תוכנה. בין לקוחותינו עסקים קטנים, סטארטאפים וחברות ענק. אפיון מקצועי הוא שלב קריטי להצלחת הפרויקט. עם טיטניום תוכנה תוכלו לקבל מסגרת מלאה שלמה של אפיון מקצועי, ניהול הפרויקט מול צוות הפיתוח, וכמובן צוותי פיתוח איכותיים.