English
English

איך כדאי לפתח את מוצר ה-MVP?

· מאמרים

ישנן שתי שיטות מרכזיות לפיתוח MVP: שיטות פיתוח מסורתיות (מפל מים) או מתודולוגיות חדשות המכונות Agile/Scrum.

מפל המים הוא מודל פיתוח תוכנה אשר התגבש בשנות ה-70, כאשר פיתוח תוכנה ועבודה מול מחשב היו יקרים מאד, ושינויים בתוכנה היו בעלי השלכות כלכליות כבדות. מודל זה מנסה ליצור מבנה סגור וקבוע לתוכנה הן בסדר טורי של פיתוח הפיצ’רים, הן בתכנון מדוקדק ולפרטי פרטים עוד בטרם התחלנו בפיתוח, והן ברצון לאסוף את כל הדרישות בשלב המוקדם ביותר, על מנת להצליח לחסוך בפיתוח מיותר לדרישות שיועלו בעתיד.

התהליך בפיתוח בשיטת מפל מים מובנה מאוד. תחילה אוספים את כל הדרישות מהמוצר, לאחר מכן מתכננים את הארכיטקטורה של המוצר, ולאחריו יורדים לפרטים באפיון ועיצוב (Design) המוצר. בתום שלב התכנון מתחילים בשלב הפיתוח, ולאחר סיומו מבצעים אינטגרציה ובדיקות. לאחר סיום הבדיקות יש לנו מוצר שניתן למסור ללקוח.

המתודולוגיות הגמישות (למשל, Agile / Lean / Scrum) הן סט של שיטות פיתוח המניחות שבניית תוכנה צריכה להיות דינמית וגמישה, כי העולם בו התוכנה צריכה להתפתח הוא עולם דינמי. לפיכך, אין מגבלות על סדר הפיתוח וניתן לפתח פיצ’רים שונים במקביל. לפי גישה זו, קשה לדעת מה המוצר הסופי כבר כעת, ולכן כדאי להתחיל בהדרגה, ללמוד מטעויות ולשפר את המוצר כל הזמן. במילים אחרות, הפיתוח הוא תהליך מקביל להתפתחות המיזם ומהווה חלק אינהרנטי ובלתי נפרד ממנו.

Written by Ben Eliezer Anya · · מאמרים