English
English

מה זה MVP?

· מאמרים

הביטוי MVP הוא אחד הביטויים הראשונים שיזם לומד להכיר. ראשי התיבות של MVP הם Minimum Viable Product והוא מבטא את המוצר הבסיסי/מינימלי אותו אנו רוצים לחשוף לקהל היעד שלנו.

מטבע הדברים, השאלה המרכזית היא מהו המינימום הזה? המינימום שיכול להביא אותנו להשיג את התוצאה הדרושה. ה-MVP הוא בגדר ה”מינימום אולימפי” שיאפשר למיזם להתרומם על בסיס היעדים שנקבעו. ברור שה-MVP אינו אמור להכיל את כל הפיצ’רים של המוצר הסופי ואת העיצוב הסופי – אלא רק את התכונות חשובות ביותר, אבל מהן אותן תכונות?

התשובה לשאלה זו פשוטה להגדרה אך קשה לביצוע: ה-MVP צריך לתאום ליעדים שלו. יעדי ה-MVP מכונים KPI-ים (Key Performance Indicator) – אלו מדדים כמותיים  אשר מהווים את אבני היסוד לתהליך הפיתוח של המוצר, ולתהליך הגיוס מול משקיעים וקרנות. כאמור, המדדים הם מדדים כמותיים אשר אמורים לספק אינדיקציה להצלחת המוצר, כגון: כמות משתמשים, התנהגות משתמשים ויחס המרה, וכד’. מעצם היותם מדדים כמותיים, ישנם כלי תוכנה רבים שנהוג לשלב במוצר לצורך מדידתם.

מרבית המיזמים מתמודדים בעולם מאוד דינמי, ובו חשיבות רבה לעמידה בזמנים – שם המשחק הוא Time To Market תוך עמידה ביעדים שנקבעו ובאילוצי התקציב. לכן חלק מרכזי בהגדרת התכולה של ה-MVP הוא הגדרת היעדים והגדרת קהל יעד שיהיה חלק מקבוצת המיקוד/פיילוט של המוצר. הגדרה נכונה של המדדים, תביא למצב בו עמידה בהם תוכיח היתכנות למוצר ותסייע למיזם להמשיך לשלב הבא של גיוס הון להמשך פיתוח המוצר.

Written by Ben Eliezer Anya · · מאמרים