English
English

כלי ניהול לפרויקט ה-MVP

· מאמרים

ניהול פיתוח תוכנה דורש תקשורת איכותית בין כל הצדדים לפרויקט: הלקוח/ות, מנהל הפרויקט, התוכניתנים ועוד. תקשורת רציפה וטובה משפיעה משמעותית על איכות התוצרים, לוחות הזמנים והמטרות. לפיכך, יש לנהל כל פרויקט עם אחד מהכלים המצוינים הקיימים כעת לניהול תקשורת ומשימות – מה עוד שמרבית כלים אלו הם חינמיים (עד לרמת שימוש מסוימת).

הכלים הללו הם הכלים הנפוצים ביותר כיום:

  • Slack
  • Jira
  • Asana
  • Trello

כלים אלו אינם תחליף לתקשורת בינאישית ורצוי שמנהל הפרויקט ינהל שיחה ברמה יומית בשיחת daily שאמורה לקחת כ-10-15 דקות, ומטרתה לשמור על תקשורת בלתי אמצעית עם חברי צוות הפיתוח.

Written by Ben Eliezer Anya · · מאמרים